1. Home
  2. Groepen
  3. Groepen 1/2

Groepen 1/2

Informatie schooljaar 2018-2019

De inloop van 8:35 tot 8:45u.

De kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen en hebben de vrije keuze uit materialen in de klas. De inloop is niet bedoeld voor gesprekken. Na schooltijd kunnen er gesprekken plaats vinden.

 

Kringactiviteiten

Tijdens deze activiteit bieden we lesssen aan op het gebied van taal, rekenen en de sociale ontwikkeling.

We werken met een grote kring (alle kinderen doen mee) en een kleine kring (een gedeelte van de kinderen doet mee).

 

Beweging

2 maal per dag spelen we buiten op de kleine speelplaats.

Iedere week gaan we minimaal 1 keer naar de gymzaal en werken dan volgens geplande gym/spellessen.

De kinderen hebben dan gymschoenen aan (graag inschieters of met klittenband).

 

Eten/drinken

Iedere ochtend hebben we pauze om even iets te drinken/eten.

De bekers a.u.b. niet te vol doen en geen koolzuurhoudende drank. Gewoon water mag ook. We eten zoveel mogelijk gezond. Fruit is van harte welkom.

Wilt u niet teveel meegeven, want sommige kinderen zijn dan te lang bezig.

Wilt u op de bekers e.d. de naam zetten. De gezonde traktatie is ook leuk bij een verjaardag en de leerkrachten doen hier graag aan mee.

 

Werken

2 keer per dag werken we met de materialen uit de klas.

We werken hierbij met het takenbord (digikeuzebord) op de computer.

Als ze geen verplichte opdracht hebben, mogen ze zelf bepalen waar ze gaan werken. Soms begeleidt de leerkracht in de keuze, omdat sommige kinderen te eenzijdig kiezen.  Kinderen kunnen ook in de hoeken werken (huishoek, bouwhoek, klei e.d.)

 

Methode: schatkist

We werken  met de methode Schatkist.

- Taal spreken,luisteren,woordenschat,verhaal orientatie en begrip,taalbewustzijn,fonologische vaardigheden,orientatie op lezen en schrijven.

-Rekenen: getalbegrip,meten en meetkunde.

-Sociaal-emotionele ontwikkeling: zelfbeeld en persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid,sociaal gedrag en sociale vaardigheden,werkhouding en concentratie.

-Motoriek: basiskwaliteiten,fijne en grove motoriek,schrijfhouding.

-Kunstzinnige vorming:beschouwen en reflecteren,beeldende vorming,muziek,drama en dans.

-Wereldorientatie:burgerschap,levende natuur,aarde en ruimte,natuurkundige verschijnselen en techniek.

-Wetenschap en technologie:houding,vaardighedenen denkwijz 

 

Engels
Vanaf dit schooljaar krijgen de kleuters één keer per week ook Engelse les.

 

Methode: Trefwoord

Een katachese methode.

Iedere dag scheuren we een blad van de kalender en lezen/vertellen dan het verhaal wat erbij hoort. Dit kan een verhaal uit de bijbel zijn of een vertelling uit het dagelijks lev 

Computer

Alle kinderen werken op de computer. Er zijn speciale programma's voor de kleuters waar ze kunnen oefenen met taal, rekenen, puzzelen e.d.

 

Kijk registratie

We werken met Kijk registratie systeem voor alle kinderen.

Tijdens de lessen observeren we de kinderen en verwerken we de gegevens in het registratie systeem.

Bij de 10 minutengesprekken gebruiken we de gegevens om hier met de ouders/verzorgers over te praten.

Inschrijven voor de oudergesprekken gaat via Mijnschoolinfo.

 

 

 

Kabouterpad

1 a 2 maal per jaar gaan we met de kinderen naar de grote tour om het kabouterpad te lopen. Dit zijn opdrachten op het gebied van natuur. De kinderen hebben hier wel de hulp van ouders bij nodig.

 

Crea- en spelmiddag

Een aantal keren per jaar knutselen de kinderen onder begeleiding van ouders of spelen een gezelschapsspel.

 

Vertrouwenspersonen

Op school zijn 2 vertrouwenspersonen aanwezig.

Gery Krens en Denny Huijzers

 

Luizenouders

De kinderen worden regelmatig gecontroleerd. We kunnen altijd ouders gebruiken die meehelpen bij deze controle.

 

Heeft u nog vragen? Na schooltijd heeft de leerkracht tijd om ze te beantwoorden.

We gaan er samen weer een mooi schooljaar van maken!

 

Groetjes van de leerkrachten van de groepen 1 en 2.