1. Home
  2. Groepen
  3. Groepen 3

Groepen 3

Wat doen we in groep 3?

Taal

Wij werken met de methode Veilig Leren Lezen (KIM versie) In de methode Veilig Leren Lezen staat leren lezen centraal, ook al wordt daarnaast volop aandacht besteed aan spelling, woordenschat, mondelinge taal en creatief schrijven. De methode besteedt aandacht aan verschillen tussen leerlingen door vanaf kern 1 te werken met 3 verschillende aanpakken.

Afbeeldingsresultaten voor vll kim versie-
 Maan-aanpak: Basisaanbod
- Ster-aanpak: Basisaanbod met extra ondersteuning
- Zon-aanpak: Introductie en zelfstandige verwerkingToetsen

Iedere kern wordt afgesloten met een woordleestoets. Kern 1 t/m kern 6 ook een letterkennistoets. Dit zijn de methodegebonden toetsen.

Tijdens de hefst, winter, lente en eindsignalering komen er uitgebreidere toetsen aan bod. Zoals begrijpend lezen en spelling.

 

Oefenen kan op allerlei manieren, samen lezen/ voorlezen etc. Het belangrijkste is dat kinderen het leesplezier ervaren! Probeer er elke dag een leesfeest van te maken!

 

Rekenen
Wij werken met de methode Wereld in Getallen.
Eerst krijgen alle kinderen centraal instructie. Daarna gaan ze zelfstandig aan de slag met de verwerking, maar daarbij is voor de zwakkere rekenaars een verlengde instructie (in het bijwerkboek). Voor de betere rekenaars is er het pluswerkboek.
De rekendoelen die in groep 3 aan bod komen zijn:

-Oriëntatie op de getallen tot en met 100
-Automatiseren tot en met 10
-Optellen en aftrekken tot en met 20
-Geld (alle munten, biljetten van €5 en €10, maandkalender)
-Tijd (hele uren)
-Meten (inhoud, lengte)  / Meetkunde (plattegronden)

We spreken van: erbij (+) en eraf (-)!

 

Na de kerstvakantie starten de kinderen met een weektaak om het zelfstandig werken te stimuleren. In deze weektaak staan oefeningen op 3 niveau's.

Minimum, basis en plus.

 

 

Schrijven

Schrijven ondersteunt het leren lezen. Daarom is Pennenstreken in groep 3 gekoppeld aan Veilig Leren Lezen. Op dezelfde dag dat de leerlingen een nieuwe letter leren lezen, leren ze die bij Pennenstreken schrijven.

 Door handmatig te blijven schrijven beklijft lesstof beter.

 De lessen worden klassikaal aangeboden.
Afbeeldingsresultaten voor nieuwe pennenstreken groep 3

 
Gym

Wij stimuleren de kinderen in groep 3 om zelfstandig aan en uit te kleden. Daarom is het raadzaam om makkelijke kleding en schoenen te dragen op de gymdagen. Er is 1 materiaalles in de week en 1 spelles.

 
Hoekenwerk

De kinderen worden in 5 groepen verdeeld. De groepen gaan aan de slag met verschillende (ontwikkelings) materialen. Deze materialen hebben te maken met taal, lezen, rekenen, schrijven en knutselen. Dit wordt in circuitvorm aangeboden.
 

Hiernaast doen we in groep 3 ook nog natuur, verkeer, trefwoord, tekenen en knutselen. Zie de kalender voor informatie.