1. Home
  2. Groepen
  3. Groepen 4

Groepen 4

Wat komt er allemaal aan bod  in groep 4:

 

Technisch lezen

Methode: Estafette

Tijdens estafette lezen werken wij met het model van convergente differentiatie. Dit houdt in dat wij allemaal bezig zijn om niveau M4 te behalen ( en het tweede half jaar E4). Binnen dit model kent estafette wel drie verschillende soorten aanpakken:

Aanpak 1  : risicolezers! Deze leerlingen lopen achter in hun leesontwikkeling. Zij volgen een intensieve aanpak van de les. Zij nemen deel aan alle fasen van de les. Ook krijgen zij extra begeleiding. Denk aan ondersteuning, computer enz.

Aanpak 2 :  deze kinderen ontwikkelen hun leesvaardigheid op de gebruikelijke wijze. Zij nemen deel aan drie van de vier fasen tijdens een les: introductie, instructie en afronding. De verwerking kunnen ze zelfstandig.

Aanpak 3 : Dit zijn leerlingen die zich opvallend snel ontwikkelen in hun leesvaardigheid. Het zijn leerlingen die het vermogen hebben om op eigen kracht leesmoeilijkheden te overwinnen. Zij nemen deel aan twee van de vier fasen van de basislessen nl. de introductie en de afronding.

Bij het vaststellen van de juiste aanpak, worden allerlei toets resultaten bekeken: de drie minuten toets (DMT), de AVI toetskaarten en de estafette toetsen.

 

Rekenen

Methode: De wereld in getallen

Kinderen leren rekenen met de methode: De wereld in getallen. De methode is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Er is een weektaak voor zelfstandig werken en praktische differentiatie op 3 niveaus. Daarnaast bieden wij dagelijks lessen aan.

Rekenen is uitgesplitst in de volgende drie onderdelen: hoofdrekenen, cijferen en toegepast rekenen.

- Bij hoofdrekenen/automatiseren ontwikkelen de leerlingen zichzelf verder met handig rekenen en verschillende oplossingsstrategieën tot 100.

- Bij cijferen is er aandacht voor optellen, aftrekken en tafeltjes. Dit laatste krijgt veel aandacht in groep 4.

Ook werken we aan projecttaken waar meten, tijd en geld-rekenen aan bod komen.

 

Taal

Methode: Taal actief

Dit is uitgesplitst in de volgende onderdelen: woordenschat, taal verkennen, spreken/luisteren en schrijven. De methode hanteert een vaste weekopbouw, op maandag woordenschat, op dinsdag taal verkennen, op woensdag spreken/luisteren, op donderdag taal verkennen en op vrijdag verwerken de kinderen de opgedane kennis zelfstandig. Na elk blok maken de leerlingen een woordenschat en taal verkennen toets waarna er een week de tijd is om stof te herhalen. De verwerking van de verschillende lessen maken de leerlingen op 3 verschillende niveaus. Maakt een leerling de * opdrachten dan werken ze op drempelniveau, de ** opdrachten is het basisniveau en de *** opdrachten is verrijkingsniveau.  

 

Spelling

Methode: Taal actief

De methode verdeelt de aangeboden woorden in 3 strategieën. Dit zijn de luister-strategie (“schrijf het woord zoals je het hoort”), de regelstrategie (bv. woorden met een –d, -t aan het eind) en de weet-strategie (“leer het woord uit je hoofd” bv. au-ou / ei-ij). De verwerking van de verschillende lessen maken de leerlingen op 3 verschillende niveaus. Maakt een leerling de * opdrachten dan werken ze op drempelniveau, de ** opdrachten is het basisniveau en de *** opdrachten is verrijkingsniveau.

 

Begrijpend lezen

Methode: Leeslink

Halverwege het schooljaar zal er gestart worden met de methode 'Leeslink’.

Leeslink is een complete digibordmethode van Malmberg voor begrijpend studerend lezen in groep 4 t/m 8. Met Leeslink zijn er geen boeken nodig. Alles staat op het digitaal schoolbord en is te downloaden en te printen: filmpjes, teksten, opdrachten, strategieën en leerhulpjes. Elke week staan nieuwe lessen online. Dat maakt Leeslink gevarieerd en altijd actueel.

Schrijven

Methode: Pennenstreken
De kinderen ontwikkelen het methodeschrift verder. Schrijftempo gaat daarbij ook een belangrijke rol spelen. Ook leren de kinderen in groep 4 hoofdletters schrijven en toepassen.

 

Sport, spel en beweging

Methode: Basislessen bewegingsonderwijs

In de eerste helft van het schooljaar wordt er 1 keer per week gegymd en 1 keer per week gezwommen. In de laatste helft van het jaar stoppen de zwemlessen en hebben de leerlingen 2 keer gym. Een keer een materiaalles (ringen,touwen,kasten enz.). En een keer een spelles. Voor groep 4b is dit net andersom.

Op maandag en woensdag worden de lessen gegeven door een vakleerkracht.

 

Natuur en techniek

Methode: Naut

In deze methode komen drie kennisgebieden aan bod. Het gaat om geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek. De kinderen gaan hier theoretisch en praktisch mee aan de slag.

 

Verkeer

Methode: Let's go!

Deze lessen worden digitaal aangeboden.

 

Tekenen/ Handvaardigheid

Methode: Uit de kunst

“Uit de kunst” is een complete methode voor groep 1 t/m 8. De methode is thematisch van opzet, met 8 wereldoriënterende thema’s die aansluiten bij de directe leefwereld van kinderen. Dezelfde thema’s staan in elk leerjaar opnieuw centraal.
In het Groepsboek zijn de thema’s uitgewerkt aan de hand van prachtige kleurenfoto’s en leuke voorbeelden van kinderwerk. Ze vormen de basis van zeer praktische lessen met een heldere, duidelijke opbouw. De lessen uit het Groepsboek vormen het basisprogramma van de methode. Er wordt gewerkt aan opdrachten uit de methode, maar ook andere opdrachten komen langs. Verschillende technieken en materialen worden gebruikt.

 

Katechese

Methode: Trefwoord

De leerlingen maken d.m.v. Bijbelverhalen, maar ook  verhalen uit het dagelijks leven, gedichten enz. kennis met een aantal belangrijke normen en waarden.

 

Sociale vaardigheden

Methode: Kinderen en hun sociale talenten
Hierbij ontwikkelen de kinderen op verschillende manieren hun sociale vaardigheden.

 

Circuit

De kinderen maken verschillende opdrachten in circuitvorm. De verschillende onderdelen kunnen bestaan uit: knutselen, lezen, schrijven, rekenen en een spel. Tijdens het circuit wordt er ook gewerkt met tablets.

 

Engels

Methode: Join in.