1. Home
  2. Groepen
  3. Groepen 6

Groepen 6

Welkom bij de pagina van groep 6,

 

Op deze pagina kunt u lezen wat er dit schooljaar allemaal aan bod komt bij de verschillende vakken.

 

De methodes:

Taal:

Methode: Taal actief

We werken met de nieuwste versie van deze methode. Er wordt aandacht besteed aan 4 domeinen. ( woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven).

De leerlingen kunnen op 3 niveaus in de methode werken. 

 

Spelling:

Methode: Taal actief

Dit is dezelfde methode als bij taal, waardoor de thema’s overeenkomen en de stof goed op elkaar aansluit.  Spelling is wel een vak apart.

De leerlingen leren 3 groepen woorden: de luisterwoorden, regelwoorden en weetwoorden.

 

Begrijpend lezen:

Methode: Leeslink

Dit is een digitale methode. Er wordt gebruik gemaakt van actuele teksten. Daarbij maken ze opdrachten en hierbij worden verschillende leesstrategieën geoefend.

 

Technisch lezen:

Methode: Estafette

Er wordt drie keer in de week met deze methode gewerkt. Hierbij wordt een werkboek en een leesboek gebruikt. Bij al deze lessen gaan we uit van drie leesniveaus.

Voor de zwakkere lezers hebben we uitbreiding van leestijd. We oefenen dan met Vloeiend en Vlot en leeskaarten.

 

Rekenen:

Methode: De wereld in getallen

Het rekenboek is een omkeerboek. Aan de ene kant zit het lesboek, dit zijn de leerkrachtgebonden instructielessen. Aan de andere kant kunnen de kinderen zelfstandig werken. De taken zijn verdeeld in verschillende niveaus.

Ook wordt er gewerkt in een werkboek en oefenen we met de bijbehorende software.

 

Schrijven:

Methode: Pennenstreken

We werken met de pas vernieuwde versie van deze methode. Het doel is functioneel: Leerlingen moeten vlot en leesbaar kunnen schrijven. Er is minder aandacht dan voorheen op de vorm en richting van de letters, en meer voor de leesbaarheid. De opdrachten zijn betekenisvol en vaak gekoppeld aan andere vakgebieden binnen de school. Op deze manier ervaren kinderen in welke situatie het schijven zinvol is.

 

Sport, spel en beweging:

De materiaallessen worden verzorgd door Meester Marijn. De spellessen worden door de groepsleerkracht zelf gegeven.

 

Aardrijkskunde:

Methode: Geobas

Bij aardrijkskunde wordt de wereld verder verkend.

De kinderen krijgen ook weer te maken met topografietoetsen.

 

Geschiedenis:

Methode: Wijzer door de tijd

We gaan vanaf de prehistorie tot en met de middeleeuwen de belangrijkste gebeurtenissen langs. Ook gaan we op excursie naar het openlucht museum in Eindhoven om te ervaren hoe de mensen in de middeleeuwen leefden.

 

Natuur en techniek:

Methode: Naut

Dit is een methode die biologie, techniek en natuurkunde behandeld. De kinderen gaan hier theoretisch en praktisch mee aan de slag.

 

Verkeer:

Methode: Let's go!

Bij verkeer behandelen we vooral veilig verkeersgedrag.

 

Engels:

Methode: Join in

Tijdens de lessen spreken de leerkrachten daadwerkelijk Engels.

Dit zal voor sommige kinderen nog een beetje lastig en spannend zijn.

Spelenderwijs werken de kinderen aan hun Engelse woordenschat, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en luistervaardigheid. Daarbij werken we uiteraard ook aan de spreekvaardigheid van de Engelse woorden en zinnen.

 

Tekenen en Handvaardigheid

Methode: Uit de kunst

Er wordt gewerkt aan opdrachten uit deze methode. De leuke en afwisselende lessen
leiden tot verrassende resultaten. Hierbij worden verschillende technieken en materialen gebruikt.

 

Muziek:

Methode: Muziek eigenwijs.

De kinderen leren nieuwe liedjes en werken met luisteropdrachten.

 

Katechese:

Methode: Trefwoord

De kinderen maken d.m.v. bijbelverhalen, maar ook allerlei andere verhalen uit het dagelijkse leven, gedichten enz. kennis met een heleboel belangrijke normen en waarden.

 

Sociale vaardigheden:

Methode: Kinderen en hun sociale talenten

Hierbij ontwikkelen de kinderen op verschillende manieren hun sociale vaardigheden.

Elke maand wordt er een nieuw thema aangeboden.

 

Rots- en Watertraining:

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.