1. Home
  2. Informatie
  3. Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en teamleden (van ieder 5). Op een aantal beleidsterreinen heeft het bestuur instemming van de MR nodig. Op andere terreinen kan de MR het bestuur advies geven. In een reglement is dit alles vastgelegd.
Twee leden van de MR zijn lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In deze GMR komen zaken aan de orde die op alle scholen van het bestuur betrekking hebben.

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad:
Oudergeleding: Mathé Oomen (voorzitter), Marcel Taks (+GMR-lid), Brian Weijtmans, Lars Paantjens en Inge Laurijssen (penningmeester).
Personeelsgeleding: Ineke Bastiaansen (secretaris), Jennifer de Koning, Susan van Nijnatten, Mariska van de Laar(+GMR-lid) en Mariëlle Janssen. 

 

                      

 

 

 MR@4hk.nl