1. Home
  2. Over de school
  3. ICT

ICT

ICT op de 4HK

 

In onze samenleving is ICT niet meer weg te denken. Ook op de 4HK heeft het werken met tablets en computers een belangrijke plaats in het onderwijs. We willen enerzijds de leerlingen voorbereiden op een wereld vol media. Anderzijds zetten we de computer in om ons onderwijs te verdiepen en te verbreden.

 

Mediavaardig.

Wij vinden het belangrijk om de leerlingen bepaalde basisvaardigheden te leren wat betreft het gebruik van de computer. U kunt hierbij o.a. denken aan het gebruiken van het tekstverwerkingsprogramma Word, of aan het maken van presentaties in verschillende programma’s. Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van internet; Wat zijn de mogelijkheden en hoe zoek je op een goede manier naar informatie.

 

Mediawijs

Naast “mediavaardig” proberen wij leerlingen ook “mediawijs” te maken. Hiermee wordt o.a. bedoeld dat we kinderen willen leren omgaan met de moderne media (b.v. Facebook, video (vlogs), gebruik van smartphone, youtube, enz.) en hen bewust willen maken van de vele mogelijkheden maar ook de gevaren ervan.

Ook wordt aandacht besteed aan het beoordelen van informatie die je op internet kunt vinden, hoe je om kunt gaan met advertenties en aanbiedingen en wat je kunt doen als er iets naars gebeurt.

 

ICT als middel

De computer zien wij ook als middel om het onderwijs effectiever te maken. Zo kunnen met behulp van de educatieve software een hoop vakgebieden geoefend worden. Het is op deze manier mogelijk om alle leerlingen op hun eigen niveau te laten werken.

 

Middelen

Op onze school maken alle groepen gebruik van een digitaal schoolbord. Deze touchscreens worden gebruikt tijdens de instructie. Door gebruik te maken van educatieve tools, afbeeldingen en video’s kan de leerstof op een aantrekkelijke manier worden aangeboden en wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van kinderen.

Ook worden de borden natuurlijk gebruikt door de kinderen. Zij doen educatieve spellen of gebruiken het om hun eigen werk te presenteren. In de groepen 1/2 worden de borden zowel bij kringactiviteiten ingezet als bij het spelen en werken.

 

Op onze school maken we gebruik van laptops/tablets. In elke groep (3 t/m 8) zijn standaard 3 tablets aanwezig. Deze worden door leerlingen gebruikt om (extra) te oefenen met de educatieve software, informatie op te zoeken of verwerkingsopdrachten te maken. Tijdens de verlengde instructie maakt de leerkracht regelmatig gebruik van een tablet, ter visuele ondersteuning. Deze tablets lenen zich ook uitstekend voor het opvangen van verschillen tussen leerlingen. Iedereen kan op zijn of haar niveau oefenen met de leerstof.

Kinderen met dyslexie kunnen de tablets gebruiken ter ondersteuning van het lezen. Zij gebruiken software om lange stukken tekst te kunnen luisteren.

Eén keer per week (groep 3-4-5) of twee keer per week (groep 6-7-8) heeft een groep 18 tablets tot zijn beschikking. Er wordt dan in een circuitvorm gewerkt, of leerlingen gaan in tweetallen met een tablet aan de slag. Er kan dan gewerkt worden aan educatieve software, gewerkt worden aan een verwerkings- of presentatieopdracht of een interactieve quiz gespeeld worden.

Naast deze tablets hebben we ook een mediatheek met 3 vaste pc’s en meerdere werkplekken met pc’s waar leerlingen terecht kunnen.

In de kleutergroepen zijn 2 werkplekken iedere groep heeft ook een tablet.

 

In het menu aan de linkerkant staan nog enkele zaken die te maken hebben met ICT op de 4HK. Klik deze onderwerpen aan voor meer informatie.