1. Home
  2. Over de school
  3. Zorg
  4. Leesonderwijs

Leesonderwijs

Wij werken op onze school met de leesmethode Estafette, die uitgaat van een convergente differentiatievorm. Dit betekent dat de kinderen op basis van observaties en toetsresultaten ingedeeld worden in een specifieke aanpak.

 

Aanpak 1: de instructieafhankelijke kinderen: risicolezers.

Deze kinderen krijgen (verlengde) instructie van de leerkracht en verwerken de oefenstof ook samen met de leerkracht in een klein groepje. Daarnaast vindt er uitbreiding van leestijd plaats waarin er extra leesoefeningen gedaan worden.

 

Aanpak 2: de instructiegevoelige kinderen: maken een gemiddelde ontwikkeling door. Dit zijn de kinderen die na de instructie zelfstandig de oefenstof kunnen doorwerken.

 

Aanpak 3: de instructieonafhankelijke kinderen: zeer sterke lezers.

Deze kinderen werken met verrijkend materiaal gericht op leesplezier en leesonderhoud.

 

Alle kinderen volgen we volgens ons protocol dyslexie. Dit met als doel om vroegtijdig een mogelijke leesstoornis te signaleren.

Als er veel signalen zijn die wijzen op dyslexie en er is sprake van een grote achterstand in lees- en /of spellingsresultaten dan kunnen we een kind aanmelden voor een dyslexieonderzoek. Dit omdat een kind zich dan ondanks een goed aanbod vanuit aanpak 1 onvoldoende lijkt te ontwikkelen.

 

Begeleiding dyslexie

Als uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van dyslexie wordt er samen met de leerling een dyslexieplan opgesteld. Hierin komt te staan welke hulpjes een kind graag gebruikt bij het lezen en het spellen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het gebruik van een leesliniaal, audio-ondersteuning of een opzoekboekje.

Natuurlijk blijft ook een leerling met dyslexie begeleidt worden vanuit aanpak 1