Vakken

Vak    Methode   Groep
Taal/rekenen          Schatkist         1/2 
Taal/spelling   Taalactief
  4 t/m 8 
Technisch lezen    Karakter   4 t/m 6
Begrijpend lezen
Effectief begrijpend lezen   4 t/m 8
Schrijven   Pennenstreken   1 t/m 8
Engels   Join in   1 t/m 8
Rekenen    Pluspunt   3 t/m 8
Natuurkunde   Blink   4 t/m 8
Aardrijkskunde   Geobas   4 t/m 8 
Geschiedenis   Bij de tijd   5 t/m 8
Verkeer   Let's go   1 t/m 8
Handvaardigheid    Uit de kunst   1 t/m 8
Tekenen   Uit de kunst    1 t/m 8
Lichamelijke oefening   Basislessen bewegingsonderwijs   3 t/m 8 
Sociaal-emotionele ontwikkeling   Kinderen en hun sociale talenten   1 t/m 8