Informatie

We willen U graag zo goed mogelijk informeren over onze school. We doen dat uitgebreid in onze schoolgids. Deze is te vinden bij de downloads. In het menu hiernaast hebben we nog enkele delen uitgelicht. 


Vertrouwenspersonen

Bij ons op school zijn 2 vertrouwenspersonen aangesteld.
Hun taken zijn:

1. Eerste opvang

  • Bieden van emotionele steun
  • Geven van informatie over mogelijke vervolgstappen
  • (desgewenst) Geven van advies

2.  Preventieve taken
Voorlichting geven over (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie.

3. Begeleiding

  • ­Begeleiden van leerlingen d.m.v. gesprekken
  • Onderhouden van contacten met leerkrachten m.b.t. problemen van een leerling of een groep leerlingen

4. Veilige schoolomgeving

  • Ervoor zorg dragen dat iedereen zich geborgen en veilig voelt binnen de school
De interne vertrouwenspersonen zijn:
Dhr. M. de Jong
T: 076-5012570 (school)
T: 06-36327937 (privé)

Mevr. W. van Huffelen
T: 076-5012570 (school)
T: 06-15347804 (privé)

Contactpersoon namens het schoolbestuur:
Mevr. P.A. (Petra) den Hollander
T: 076-5030260