Tussenschoolse opvang

De 4 Heemskinderen biedt de mogelijkheid tot overblijven op school aan tussen de middag. U als ouder kunt ervoor kiezen dat uw zoon of dochter tussen de middag bij ons komt eten. Dit gebeurt onder toezicht van een vast overblijfteam o.l.v. mevrouw Jolene van Gurp.

Het overblijfteam biedt de kinderen een ontspannen overblijf aan. Hier kunnen de kinderen even loskomen van school en kunnen ze op hun gemak lekker eten. Zij zorgen voor een huislijke sfeer, waar kinderen gezellig met elkaar aan tafel eten. Als de kinderen klaar zijn met eten kunnen ze nog heerlijk even spelen. 

Kosten overblijven:

  • Vaste overblijvers: € 27,50 per dag dat het kind overblijft (voor een heel schooljaar).
  • Incidenteel overblijven: € 2,50 per keer.

Betaling voor 1 oktober per bank: NL 78 RABO 01441.91.091 t.n.v. SKPOEL 4 Heemskinderen, Overblijfteam. Vergeet niet de naam/namen en de groep van de overblijver(s) te vermelden.

  • Neem voor incidenteel overblijven vooraf contact op met het overblijfteam.
  • Geef afwezigheid van een “vaste overblijver” voor 11.00 uur door (ook als de school al op de hoogte is van afwezigheid).
  • Afmelden en aanmelden kan via een bericht in Social Schools, of per e-mail: overblijfteam@4hk.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het overblijfteam (06-10643391).