Visie en missie

Visie

De 4 Heemskinderen wil een school zijn waar:

 • kinderen zich prettig en veilig voelen,
 • alle betrokkenen respect hebben voor elkaar en hun omgeving,
 • kinderen zich uitgaande van hun mogelijkheden breed en optimaal ontwikkelen,
 • kinderen zich sociaal opstellen, zelfvertrouwen hebben, zelfstandig zijn en taakgericht kunnen werken.
 • kinderen betrokken zijn bij het onderwijs en het leren voor hen betekenis heeft,
 • kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces,
 • kinderen kunnen samenwerken,
 • kinderen kritisch en creatief kunnen denken,
 • kinderen digitaal geletterd zijn,
 • de ouders kunnen vertrouwen op haar professionele en betrokken medewerkers, die in dialoog met hen, het beste uit hun kinderen halen,
 • haar medewerkers in staat worden gesteld om gezamenlijk een werkklimaat te scheppen waarin plezier, beroepstrots, persoonlijke en professionele ontwikkeling wezenlijke elementen zijn

Missie

De 4 Heemskinderen: Goed onderwijs voor onze leerlingen in een prettige sfeer.