Ziekmelden

Wanneer uw kind door ziekte niet naar school kan komen, laat u ons dit dan voor schooltijd weten. Dit kunt u doen via ons ouderportal SocialSchools. Plan (tand)artsenbezoekjes e.d. zoveel mogelijk na schooltijd.