Schooltijden

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag      8.45 uur tot 12.15 uur en
13.15 uur tot 15.15 uur
 woensdag     8.45 uur tot 12.30 uur

  • De groepen 1 hebben iedere vrijdag vrij.
  • De groepen 2 hebben 13 vrije dagen (zie kalender).
  • De groepen 3 t/m 8 hebben 6 vrije dagen (zie kalender).
Op de kalender vindt u een overzicht van de vakanties en vrije dagen.

Volgens de wet moeten kinderen tijdens de basisschoolperiode (8 jaar) minimaal 7520
uur naar school. Wij geven hier op de volgende manier invulling aan:
  • Leerjaar 1: 797 uur
  • Leerjaar 2: 939 uur
  • Leerjaar 3 t/m 8: 978 uur