1. Home
  2. Informatie
  3. Oudervereniging

Oudervereniging

De oudervereniging maakt het mede mogelijk om op school allerlei leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren en vergroot de betrokkenheid van ouders bij school.
Voorbeelden van activiteiten die in samenwerking met de O.V. georganiseerd worden, zijn: Sinterklaas-, Kerst- en Carnavalsviering, boekenweek, sportdagen, excursies, deelname avondvierdaagse.
Door de ouderbijdrage te betalen, bent u lid van de O.V. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks, tijdens de jaarvergadering, vastgesteld.
Voor dit schooljaar is de bijdrage € 25,00 per kind. Deze bijdrage is vrijwillig. We wijzen er wel graag op dat deze bijdrage het mogelijk maakt diverse leuke activiteiten/vieringen voor de kinderen op school te organiseren. Vandaar dat we alle ouders vragen de ouderbijdrage te betalen.Na de jaarvergadering van de O.V. (oktober) ontvangt u een nota voor betaling van de ouderbijdrage.

Het Postbankrekeningnummer van de oudervereniging is NL19INGB0008364473

De activiteitencommissie van de O.V. vergadert ongeveer zes keer per jaar. Hier is een vertegenwoordiging van het team bij aanwezig. Gesproken wordt over activiteiten die georganiseerd gaan worden of die net achter de rug zijn. Ook kunnen alledaagse zaken die met de school te maken hebben ter sprake komen.Eenmaal per jaar is er een jaarvergadering.

Het emailadres van de oudervereniging is: ouderraad@4hk.nl

Samenstelling activiteitencommissie oudervereniging:
Lian Peeters (voorzitter), Penningmeester ,Ramona de Jong, Natascha van Zyp, Arlette van Zundert, Linda Brenters, Berlinda de Rouw, Sandra van Cadsand, Jaschenka Schigt, Jolene Lens, Sija de Koning